Mediclone Health Care Pvt. Ltd.

Mediclone Health Care Pvt. Ltd., là Công ty Dược phẩm được thành lập vào năm 2012 và được thành lập vào năm 2015, có trụ sở tại Chennai với hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở tất cả các vùng của Ấn Độ.

Các Giám đốc của chúng tôi có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm trong 3 thập kỷ kết nối với khách hàng, hiểu nhu cầu và cách họ sử dụng nguồn lực bán hàng, đồng thời cung cấp giá trị thông qua thông tin và hỗ trợ để giúp họ nhận ra tiềm năng bán hàng của mình.

Chúng tôi chuyên về thị trường thuốc điều trị Ung thư, Chúng tôi nhận được các công thức được sản xuất theo Thương hiệu của chúng tôi tại nhiều công ty nổi tiếng ở Ấn Độ thông qua Sản xuất theo Hợp đồng.

Với sự trưởng thành của công việc kinh doanh tại Chennai, mục tiêu của Công ty chúng tôi là phát triển cơ sở khách hàng bằng cách tạo dựng các mối quan hệ cùng có lợi, luôn ghi nhớ một triển vọng lâu dài và đóng góp lợi nhuận và lợi nhuận.