Mayoly Spindler

Mayoly Spindler là một công ty dược phẩm gia đình độc lập của Pháp đã phát triển trong vài thập kỷ nhờ vào các sản phẩm dược phẩm hiệu quả và được công nhận.
Mayoly Spindler có chuyên môn sâu rộng về tiêu hóa, thấp khớp, tai mũi họng, y học tổng quát và các giải pháp sức khỏe người tiêu dùng. Với các cơ sở sản xuất của riêng mình, Mayoly Spindler có thể kiểm soát sự phát triển công nghiệp của mình.