Lysaskin Laboratoies

LYSASKIN là một Phòng thí nghiệm Dermo-Mỹ phẩm của Pháp với nhiệm vụ là nghiên cứu và phát triển các cải tiến sản phẩm để giải quyết các vấn đề về da.

Các sản phẩm của LYSASKIN Laboratories được sản xuất tại Pháp và được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu về Da liễu và Thẩm mỹ của Pháp.