Lundbeck

Lundbeck là một công ty dược phẩm toàn cầu cam kết cao trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của những người mắc bệnh não. Với mục đích này, Lundbeck tham gia vào việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất, tiếp thị và bán dược phẩm trên toàn thế giới. Các sản phẩm của công ty được nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực bệnh tật trong tâm thần học và thần kinh.

Lundbeck là một công ty dược phẩm quốc tế của Đan Mạch tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển , sản xuất, tiếp thị và bán thuốc để điều trị các rối loạn ở hệ thần kinh trung ương (CNS), bao gồm cả trầm cảm. , tâm thần phân liệt, bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson.