Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG - Đức

Công ty Công nghệ Y tế Löwenstein GmbH + KG đặt trụ sở tại Hamburg, Hamburg, Đức và là một phần của Ngành Sản xuất Thiết bị Điện cơ, Điện trị liệu & Tia X. Công ty Công nghệ Y tế Löwenstein GmbH + KG có 200 nhân viên tại địa điểm này và tạo ra doanh thu 68,15 triệu đô la (USD). Có 11 công ty trong gia đình công ty Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG.