Labourires Gerda

Gerda là hãng dược phẩm nào?

  • Gerda là hãng dược phẩm của pháp được thành lập ở Lyon và bây giờ trụ sở chính ở Paris, Labourires Gerda đã được tạo ra vào năm 1940
  • Kinh nghiệm lâu năm của Labourires Gerda đã cho phép Labourires Gerdatôi có được kiến ​​thức vững chắc về các loại thuốc đạo đức ở Pháp trong hơn 70 năm
  • Labourires Gerda hiện đã Vượt ra ngoài biên giới, Labourires Gerda đã thiết lập sự hiện diện lâu dài ở một số khu vực trên thế giới trong gần 10 năm không chỉ ở châu Âu mà còn ở Tây Phi, Đông Nam Á và Trung Đông