Laboratorios Bago S.A

Laboratorios Bago S.ALaboratorios Bagó được sinh ra ở Argentina và nó đã phát triển cùng với thế kỷ. Kể từ khi thành lập, vào năm 1934, nó đã cam kết vĩnh viễn với tầm nhìn của mình: xây dựng một công ty dược phẩm hiện đại và đạt được sự xuất sắc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.