Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l.

Được thành lập vào năm 1946 tại Sanremo, công ty đã thể hiện xu hướng phát triển sản phẩm mới ngay từ những ngày đầu thành lập. Năm 1985, một bộ phận nghiên cứu và phát triển được thành lập được giao trọng trách tạo ra các sản phẩm sáng tạo cho thị trường dược phẩm.