Laboratoire Aguettant

Laboratoire Aguettant có trụ sở tại Lyon, Pháp, AGUETTANT là một phòng thí nghiệm dược phẩm gia đình dành riêng cho việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các chuyên ngành dược phẩm dạng tiêm được sử dụng hoặc khởi xướng trong bệnh viện. Một công ty được công nhận ở Châu Âu, AGUETTANT đặt chuyên môn của mình vào việc phục vụ sự tiến bộ và đổi mới y tế để thiết kế các giải pháp điều trị cho tương lai.