Labomar SPA

Labomar là đối tác đáng tin cậy với hơn 20 năm kinh nghiệm để mang đến cho khách hàng những giải pháp hiệu quả, chất lượng, hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm bổ sung, thiết bị y tế, mỹ phẩm, cũng như thực phẩm cho các mục đích y tế đặc biệt.

Labomar tham gia sản xuất thay mặt cho các bên thứ ba, cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh, từ việc lựa chọn nguyên liệu thô đến giao thành phẩm. Trái tim và linh hồn của hoạt động của nó là bộ phận Nghiên cứu và Phát triển, đảm bảo chất lượng và sự đổi mới liên tục.