Kotra Pharma

Được thành lập vào năm 1982, mục tiêu duy nhất của Kotra Pharma luôn là tăng cường sức khỏe tốt hơn cho mọi người trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Ngày nay, chúng tôi vẫn cống hiến để cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng và dược phẩm tuyệt vời và ngày càng phát triển để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng.
Kotra Pharma luôn tận tâm duy trì nghiên cứu hàng đầu để luôn đi đầu trong công nghệ và đổi mới chăm sóc sức khỏe. Việc thành lập cơ sở nghiên cứu mới của Kotra Pharma trong một công viên công nghệ quốc tế ở Melaka là một minh chứng cho cam kết của Kotra Pharma trong việc liên tục tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, sáng tạo nhằm cải thiện sức khỏe và nâng cao sức khỏe toàn diện.