Korea Arlico Pharm Co.,Ltd

Công ty TNHH Arlico Pharm Hàn Quốc. sản xuất và phân phối dược phẩm và thành phần chung. Công ty sản xuất kem arlico chlorhexidine, kem smol, kem bùn và các sản phẩm liên quan khác. Korea Arlico Pharm tiếp thị sản phẩm của mình trên khắp Hàn Quốc.