Khánh Minh Pharma

Công ty CP Thương Mại và Dược Phẩm Khánh Minh hoạt động từ năm 2019. Khánh Minh Pharma chuyên sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu.