Isis Pharma

Tại Isispharma, chúng tôi là một phòng thí nghiệm do gia đình người Pháp điều hành, cam kết cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân. Trong hơn 30 năm, chúng tôi đã nghiên cứu các cơ chế và sự mất cân bằng tự nhiên của da để bảo tồn và phục hồi cân bằng nội môi nhờ các giải pháp hiệu quả tôn trọng làn da của bạn.

Cam kết của chúng tôi: Làm cho bệnh da liễu dễ tiếp cận, hợp tác và minh bạch

Có thể tiếp cận vì chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền được chăm sóc như nhau. Hợp tác vì chúng tôi lắng nghe bệnh nhân và chuyên gia y tế để phát triển các giải pháp da liễu mang lại hiệu quả thực sự. Minh bạch vì ngày nay nhu cầu minh bạch và tin tưởng giữa người tiêu dùng và phòng thí nghiệm là rất cần thiết.

Được thúc đẩy bởi 3 cam kết này, chúng tôi thúc đẩy những tiến bộ trong da liễu và thiết kế các sản phẩm chăm sóc da ngày càng hiệu quả nhằm đảm bảo sức khỏe của bệnh nhân. Chúng ta cùng nhau hành động vì làn da của bạn.