Inventia Healthcare Pvt. Ltd

Inventia được thành lập năm 1985 được thành lập. Với tư cách là một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhânTại Inventia, công ty tin tưởng vào việc dẫn đầu thông qua những đổi mới trong phân phối thuốc. Mục đích của công ty là làm cho thuốc thân thiện với bệnh nhân hơn và đảm bảo tuân thủ điều trị, đây là mối quan tâm chính trong quản lý sức khỏe và do đó cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể. Do đó, công ty tin rằng không chỉ đạt được tiến bộ đáng kể thông qua việc lập kế hoạch chính thức mà còn nhờ sự đổi mới liên tục.được thành lập với tư cách là một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân