InvaPharm, Inc.

InvaPharm, Inc. là nhà sản xuất hợp đồng hàng đầu với quy mô đầy đủ các sản phẩm thực phẩm chức năng, thuốc không kê đơn (OTC) và mỹ phẩm. InvaPharm là cơ sở đã Đăng ký USFDA và được NSF chứng nhận về Sport và Cgmp, Orgainc Certified bởi QAI và USDA.