Infomed Fluids

Infomed Fluids là một công ty tư nhân được thành lập vào năm 2004.
Chúng tôi là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu chuyên về thuốc và công nghệ cứu sinh cho truyền dịch và dinh dưỡng lâm sàng.
Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm một loạt các loại thuốc chung IV, liệu pháp tiêm truyền và các sản phẩm dinh dưỡng lâm sàng cũng như các thiết bị y tế để quản lý các sản phẩm này.

Công nghệ, cơ sở hạ tầng, kinh nghiệm và năng lực của chúng tôi trong nghiên cứu, sản xuất, hậu cần và phân phối, thông qua Infomed Fluids này cung cấp các giải pháp độc đáo cho những thách thức mà các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phải đối mặt trong thực hành lâm sàng của họ.

Chúng tôi cam kết chất lượng và sự xuất sắc trong tất cả những gì chúng tôi làm. Quy trình và thực tiễn kinh doanh của chúng tôi được thiết kế để đạt được chất lượng tối ưu trong toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu và phát triển đến sản xuất, bán hàng và tiếp thị.

Tất cả các phòng ban của công ty chúng tôi đều tham gia ở các cấp độ khác nhau trong quá trình sản xuất thuốc: Hệ thống được điều chỉnh đặc biệt và hiệu quả của chúng tôi đã tạo ra một tiêu chuẩn làm việc duy nhất, đảm bảo chất lượng trong mọi giai đoạn và khía cạnh của quy trình của chúng tôi.

Sự thành công của Công ty chúng tôi dựa trên niềm tin cơ bản của chúng tôi rằng sự minh bạch, uy tín, trung thành và trung thực phải là những nguyên tắc cơ bản của một tổ chức có uy tín.

Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định và tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, (ISO 9001, EMEA, FDA) và chúng tôi thường xuyên được đánh giá và chứng nhận bởi các đánh giá viên bên ngoài.