Ildong Pharmaceutical Co., Ltd.

Ildong Pharmaceutical là một công ty dược phẩm hàng đầu tại Hàn Quốc, công ty luôn tận tâm và cam kết phát triển và cung cấp các sản phẩm dược phẩm cao cấp góp phần vào sức khỏe và hạnh phúc của mọi người trên khắp thế giới.

Ildong Pharmaceutical kiên định với tầm nhìn không ngừng phát triển cùng khách hàng với tư cách là một công ty toàn cầu hàng đầu bằng cách cung cấp các giải pháp phòng chống bệnh tật và phát triển các giải pháp mới cho cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.