iCRco - USA

iCRco là công ty hàng đầu toàn cầu được thành lập trong việc cung cấp các giải pháp chụp x-quang kỹ thuật số sáng tạo. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm phần cứng hình ảnh CR và iDR và ​​phần mềm hình ảnh cho bệnh viện, y tế, nha khoa, thần kinh cột sống, thú y và các ngành công nghiệp kiểm tra không phá hủy. iCRco đã giới thiệu hệ thống chụp X quang điện toán đầu tiên với công nghệ True Flat Scan Path. Bởi vì tấm phốt pho không bao giờ rời khỏi băng cassette, hệ thống iCRco CR cung cấp hình ảnh kỹ thuật số không có tạo tác và cung cấp chi phí sở hữu thực sự thấp. iCRco đang giới thiệu công nghệ đột phá cung cấp cho các học viên tùy chọn CR hoặc DR. AirDR mới cung cấp khả năng hình ảnh mang tính cách mạng để cải thiện chẩn đoán. Máy soi chiếu Cesium 100 micron hàng đầu trong ngành của AirDR cung cấp khả năng hình ảnh mang tính cách mạng chưa từng có trước đây.