Hwail Pharm

Hwail Pharm Co., Ltd. sản xuất nguyên liệu dược phẩm. Các sản phẩm của Công ty bao gồm Talniflumate, Alibendol và Oxatomide,.... Hwail cung cấp các nguyên liệu này cho các công ty kinh doanh các sản phẩm dược phẩm thành phẩm.