Humasis - Korea

Kể từ khi được thành lập vào năm 2000 với tư cách là một công ty chuyên về Kiểm tra nhanh, Humasis Co., Ltd. đã tập trung vào một lĩnh vực Kiểm tra điểm chăm sóc (POCT)

Humasis là một Công ty R&D dựa trên ý chí, tự chủ và sáng tạo để phát triển các công nghệ mới có thể phân tích chính xác và nhanh chóng các nguyên nhân gây bệnh ở người bằng công nghệ sinh học.