HEALTHY AMERICA, INC

Healthy America Inc. điều hành một nhóm liên quan đến việc giảm béo phì. Công ty cung cấp các chương trình, công cụ và giải pháp để giúp các gia đình sống khỏe mạnh.