HC Clover Productos y Servicios, S.L (HC Clover PS)

HC Clover Productos y Servicios, S.L là một công ty dược phẩm có trụ sở tại Tây Ban Nha và là một trong những  nhà sản xuất viên nang mềm quan trọng nhất cho Dược phẩm, thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm thú y.  

Cloverty hiện có thể cung cấp nhiều dạng bào chế dược phẩm khác nhau  cho các sản phẩm dạng lỏng và dạng bột (viên nang cứng, vỉ, gói, que, ống tiêm, lon, lọ và lọ) cho thực phẩm bổ sung ngoài bao bì sơ cấp và thứ cấp.