Grifols

Grifols là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu từ năm 1909 đã nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của mọi người trên khắp thế giới.

Grifols là công ty đi đầu trong ngành sản xuất thuốc chiết xuất từ ​​huyết tương và thuốc truyền máu.

Doanh nghiệp của chúng tôi được tổ chức thành bốn bộ phận: Khoa học sinh học, Chẩn đoán, Bệnh viện và Nguồn cung cấp sinh học.

Grifols bán các sản phẩm và dịch vụ của mình tại hơn 100 quốc gia và khu vực và có các công ty con tại hơn 30 quốc gia và khu vực đó.

Grifols đặt mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu trong các thị trường của Grifols và là tài liệu tham khảo trong ngành về chất lượng, an toàn và đổi mới.