Globe Pharmaceuticals Ltd

Globe Pharmaceuticals Group of Companies Ltd. là một trong những liên doanh kinh doanh hàng đầu trong nước. Cuộc hành trình của hàng triệu Chạm của cuộc sống hàng ngày bắt đầu với Globe ty TNHH Dược phẩm vào năm 1986. Sau khi thành công trong việc kinh doanh dược phẩm Globe đa dạng của nó kinh doanh với thực phẩm và thị trường đồ uống để phục vụ cho xã hội với chất lượng thực phẩm và đồ uống mà sẽ cung cấp dinh dưỡng và giải khát đến bình dân với giá bình dân. Tập đoàn là một trong những công ty hàng đầu trong thị trường thực phẩm và đồ uống.

Globe Group cũng tham gia vào lĩnh vực kinh doanh nông sản và đạt được vị trí đáng chú ý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe động vật. Globe Group đã tạo được danh tiếng tại Thị trường Nước ngoài nhờ các sản phẩm chất lượng. Hiện nay, Tập đoàn đang mở rộng dòng sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Toàn cầu.

Đó thực sự là sự tăng trưởng, được dẫn dắt bởi tầm nhìn hợp nhất kinh doanh với một tương lai mang đến những hứa hẹn và đổi mới mới hơn cho các khách hàng có giá trị của chúng tôi.

Bây giờ chúng tôi sẽ miêu tả các cột mốc quan trọng của chúng tôi, minh họa sự thành công và phát triển của chúng tôi dưới đây: