German Medical Technology (Beijing) - China

German Medical Technology (Beijing) - China (GMT) là nhà sản xuất chuyên nghiệp về kim & Dụng cụ Biosy ở Trung Quốc trong nhiều năm. Chúng tôi đã có giấy chứng nhận CE, GMP, ISO13485, IS09001 và hiện tại FDA đang xử lý. Ở Trung Quốc, chỉ GMT mới tập trung vào lĩnh vực kim và dụng cụ sinh thiết.