Generis

Được thành lập vào năm 2002, Generis nhanh chóng trở thành công ty hàng đầu ở Bồ Đào Nha trong thị trường thuốc gốc. Năm 2006, công ty mua lại cơ sở sản xuất đầu tiên với mục đích thực hiện chiến lược tăng trưởng bền vững và vững chắc. Ngày nay, Generis là một phần của Tập đoàn Aurobindo, có mặt tại hơn 20 quốc gia, được tích hợp theo chiều dọc từ R&D đến thương mại hóa. Tập đoàn có 26 nhà máy với thiết bị mới nhất và xuất khẩu sang hơn 150 quốc gia.