GC Biopharma Corp

GC Biopharma Corp là công ty tiên phong về công nghệ sinh học ở Hàn Quốc, đã tham gia vào nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển dược phẩm trong 5 thập kỷ qua. Với năng lực sản xuất hàng năm là 170 triệu lọ, GC Biopharma Corp có thể đáp ứng nhu cầu đóng gói vô trùng của thị trường quốc tế với nhiều kích cỡ khác nhau từ lọ 2R đến 20R.