Galien Pharma - Pháp

Galien LPS,  được thành lập vào tháng 12 năm 2015 bởi tập đoàn Galien Pharmkeeping có hai địa điểm công nghiệp tại Pháp được
Teva chuyển giao vào tháng 3 năm 2016. 

Có trụ sở tại Nevers, thuộc quận Nièvre, Galien LPS có nhà máy thứ hai ở vùng Burgundy, nằm ở Sens, quận Yonne. 

Được tạo ra bởi phòng thí nghiệm L. Lafon vào năm 1992, trang web của Nevers chuyên về các dạng phân tán oro thu được từ quá trình sấy khô được biết đến dưới nhãn hiệu LYOC. Do đó, các nhãn hiệu Spasfon-LYOC và VOGALENE LYOC được sản xuất trên trang Nevers thay mặt cho Teva, VOGALIB cho liên doanh P & G-Teva. 

Trang Nevers cũng xuất khẩu chuyên môn của mình tại thị trường Châu Phi và Trung Đông. 

Sens site chuyên đóng gói dạng khô. ​

Trang web này cũng cung cấp các dịch vụ dược phẩm từ tác phẩm nghệ thuật và quản lý thay đổi và tạo nhãn với studio của mình đến kỹ thuật viết các biến thể cho MAF 

Một phòng thí nghiệm QC xử lý các kỹ thuật phân tích mới nhất cũng như khả năng lưu trữ ổn định hoàn thành dịch vụ của chúng tôi. 

Với lực lượng lao động gồm 175 người có liên quan cao trong lĩnh vực chất lượng và dịch vụ cho các công ty dược phẩm, Galien® LPS đặt mục tiêu trở thành trong những năm tới, một công ty lớn trong thế giới CMO.