Fresenius Vial S.A.S. - Pháp

Fresenius Lọ SAS. Fresenius Vial được thành lập vào năm 1996. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm sản xuất dụng cụ phẫu thuật, nhãn khoa và thú y.