Fortex Nutraceuticals

Chúng ta là FORTEX

Fortex Nutraceuticals nằm trong top ten công ty sản xuất thực phẩm bổ sung và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ở Bulgaria.

Công ty cung cấp các sản phẩm tự nhiên với chất lượng được kiểm soát và đảm bảo. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục đại diện cho các giải pháp sáng tạo và phát triển danh mục đầu tư của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, duy trì chất lượng truyền thống.

Từ năm 2011 Fortex Nutraceuticals có cơ sở sản xuất và nghiên cứu riêng ở Sofia.

Nhiệm vụ của chúng ta

Đội của chúng tôi

Những cộng sự của chúng ta

Giấy chứng nhận