Flight Medical Innovations Ltd. - Israel

Flight Medical Innovations Ltd. phát triển, sản xuất và tiếp thị các thiết bị y tế cho các ứng dụng hô hấp và là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực máy thở cầm tay. Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp cho mọi bệnh nhân một máy thở đáng tin cậy, dễ sử dụng và giàu chức năng. light Medical đã và đang phát triển, sản xuất và tiếp thị máy thở đáng tin cậy, dễ vận hành đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ chăm sóc tại nhà, vận chuyển và cấp cứu, cho đến chăm sóc đặc biệt.