Farmea

Farmea được thành lập năm 1981 cung cấp các sản phẩm gia dụng và công nghiệp, làm đẹp, trang điểm, dược phẩm và API.