Farmaceutici Procemsa S.P.A

Farmaceutici Procemsa S.P.A là công ty được thành lập tại Ý vào năm 1939 và chuyên sản xuất các sản phẩm dược phẩm.