Evercare

Evercare  được thành lập để đối phó với thách thức toàn cầu nhằm đảm bảo phúc lợi ở mọi lứa tuổi được cung cấp cho những người sống ở các nước đang phát triển như một trụ cột để hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.

Evercare Group là tập đoàn chăm sóc sức khỏe định hướng tác động hàng đầu tại các thị trường mới nổi. Tập đoàn hoạt động trên khắp Đông Nam Á và Châu Phi với 30 bệnh viện, 16 phòng khám và 82 trung tâm chẩn đoán.