Elpen Pharmaceutical Co. Inc

ELPEN là ngành công nghiệp dược phẩm thuốc generic hàng đầu Hy Lạp. Với hơn 650 nhân viên, công ty đứng thứ 6 trong số hơn 400 công ty tại thị trường Hy Lạp, với doanh thu hàng năm là 140 triệu euro (dữ liệu IMS).

ELPEN đã tích cực trong các hoạt động xuất khẩu từ năm 1990, với sự hiện diện quốc tế tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới và một công ty con tại Berlin, Đức, kể từ năm 2009. Chúng tôi chuyên về các sản phẩm thuốc generic và thuốc khởi đầu trong CVS, CNS, hô hấp, ung thư và thuốc chống vi trùng.

Các hoạt động của Elpen bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất, các vấn đề pháp lý, tiếp thị, bán hàng và xuất khẩu. R & D được thực hiện tại 1.000m2 cơ sở tập trung vào khoa tim mạch, nội tiết, ung thư, bệnh hô hấp và OTC. Ví dụ về các hoạt động R & D bao gồm các sản phẩm DPI của Elpenhaler đã được giới thiệu tại thị trường EU, chẳng hạn như Formopen (formoterol), Flnapapen® (flnomasone) và Rolenium (kết hợp salmeterol / flnomasone). Chúng tôi có đầy đủ các dây chuyền sản xuất chất rắn uống, chất lỏng uống, bột khô, thuốc tiêm, sản phẩm đông khô và một cơ sở chuyên dụng để sản xuất Penicillin dạng rắn.