Eli Lilly Pharma

Eli Lilly Pharma là công ty dược phẩm đa quốc gia của Mỹ được biết đến với nhiều dòng sản phẩm khá nổi tiếng hiện nay như Cialis cạnh tranh trực tiếp với Viagra của Pfizer, Axid, Ceclor sachet 125 mg, Dobutrex, Evista, Kefadim, Kefzol, Mandol IM/IV, Nebcin, Prozac-20, Vancocin CP, Zyprexa,....

eli lilly

Văn phòng của Eli Lilly Pharma tại Việt Nam hiện nay có trụ sở chính tại:

Ho Chi Minh City Office:
Lot B, Room 2402, 24th Floor
No. 9-11, Ton Duc Thang St, Dist 1
Ho Chi Minh City Vietnam