Dược Bạch Mai

Dược Bạch Mai được thành lập từ ngày 4/7/2016. Trong suốt quá trình hoạt động, Dược Bạch Mai đã kết hợp với các chuyên gia tư vấn nghiên cứu dinh dưỡng và các nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP hàng đầu tại Việt Nam để có thể sản xuất và cung cấp các mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng cho người tiêu dùng.