Drug International Limited

Drug International Limited được thành lập vào năm 1974 với tư cách là Công ty TNHH Tư nhân. Công ty bắt đầu xây dựng và sản xuất vào năm 1983 và nổi lên như một nhà tiên phong ở Bangladesh trong việc bổ sung một nhà máy sản xuất liều rắn uống hiện đại. Từ lúc bắt đầu,Drug International Limited's mục tiêu chính là đáp ứng các hướng dẫn do các cơ quan quản lý lớn trên toàn cầu cung cấp như hướng dẫn về Thực hành Sản xuất Tốt của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO cGMP).

Drug International Limited là công ty đầu tiên ở Bangladesh bào chế thuốc ở dạng viên nang mềm nhằm mục đích tối đa hóa khả năng hấp thụ và lưu giữ của một số loại thuốc cụ thể như vitamin.

Nguyên tắc hoạt động của Drug International Limited chính là luôn chú trọng tới sức khỏe và phúc lợi của bệnh nhân. Drug International Limited không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và khách hàng.