DongBang Future Tech & Life Co., Ltd

DongBang Future Tech & Life Co., Ltd được thành lập vào năm 1990 với mục tiêu trở thành công ty nổi tiếng và đáng tin cậy nhất trong ngành Dược liệu Hoạt tính thông qua cạnh tranh công bằng. Chúng tôi tin rằng việc cung cấp cho mọi người những sản phẩm dược phẩm đảm bảo chất lượng là một trong những cách hiệu quả nhất để góp phần hướng tới 'hạnh phúc và sức khỏe của nhân loại' và do đó chúng tôi đã cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình.