Diros Technology Inc.

Diros Technology Inc. là công ty đi đầu trong lĩnh vực tần số vô tuyến (RF) cho phẫu thuật thần kinh và quản lý cơn đau kể từ khi thành lập thương hiệu OWL vào năm 1969. Diros được thành lập vào năm 1983 để tiếp tục phát triển các Sản phẩm RF mới và sáng tạo.