Devicor Medical Products, INC – USA

Devicor Medical Products, Inc. Hiện là một phần của hệ thống sinh học Leica

Leica Biosystems là công ty hàng đầu toàn cầu về các giải pháp giải phẫu bệnh lý và tự động hóa, luôn nỗ lực để nâng cao chẩn đoán ung thư để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân. Leica Biosystems cung cấp cho các nhà nghiên cứu bệnh học, nhà mô học và nhà nghiên cứu một loạt các sản phẩm toàn diện cho từng bước trong quy trình bệnh lý.

Với việc bổ sung bộ sản phẩm Mammotome, Leica Biosystems hiện mang đến cho bạn công nghệ thu nhận mô tốt nhất cũng như tốt nhất trong xử lý, nhúng và nhuộm, và thiết bị hình ảnh kỹ thuật số cho phòng thí nghiệm giải phẫu bệnh của bạn. Đây là một bước tiến thú vị sẽ giúp thúc đẩy tương lai của Mammotome và cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn tất cả các khách hàng của Mammotome và Neoprobe cũng như bệnh nhân của họ.

Giới thiệu về hệ thống sinh học Leica

Leica Biosystems là công ty hàng đầu toàn cầu về các giải pháp quy trình làm việc và tự động hóa, tích hợp từng bước trong quy trình làm việc. Là công ty duy nhất sở hữu quy trình làm việc từ sinh thiết đến chẩn đoán, chúng tôi có vị trí duy nhất để phá vỡ các rào cản giữa mỗi bước này. Sứ mệnh “Nâng cao chẩn đoán ung thư, cải thiện cuộc sống” của chúng tôi là trọng tâm của văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi. Các dịch vụ dễ sử dụng và đáng tin cậy của chúng tôi giúp cải thiện hiệu quả quy trình làm việc và sự tự tin trong chẩn đoán. Công ty có đại diện tại hơn 100 quốc gia và có trụ sở chính tại Nussloch, Đức.