Denk Pharma GmbH & Co. Kg

Denk Pharma GmbH & Co. Kg là một công ty gia đình, công ty hoạt động quốc tế trong 80 quốc gia có trụ sở tại Munich. Là một nhà sản xuất và chuyên gia xuất khẩu chung của Đức, chúng tôi phân phối thuốc và thực phẩm bổ sung trên toàn thế giới.

Chúng tôi cung cấp cho mọi bệnh nhân trên toàn thế giới chất lượng chính xác như có thể được tìm thấy trong mỗi hiệu thuốc Đức.

DENK PHARMA được thành lập năm 1948 tại Munich. Sức khỏe là quý giá đối với mọi người, bất kể họ sống ở đâu và nguồn tài chính nào có sẵn cho họ. Trong 70 năm nay, trọng tâm của chúng tôi là cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Do đó, chúng tôi đã cam kết chất lượng "Made in Germany" kể từ ngày thành lập.