Daewon Pharm

Daewon Pharm là một công ty dược phẩm được thành lập vào năm 1958 dựa trên triết lý sáng lập "đối tác để mọi người hứa hẹn cuộc sống khỏe mạnh". Daewon Pharm nỗ lực không ngừng và cống hiến hết mình để bảo vệ cuộc sống lành mạnh cũng như cải thiện sức khỏe con người.