Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Cure Medicines (I) Pvt Ltd. là một công ty sản xuất dược phẩm được thành lập vào tháng 8/2003. Thuốc chữa bệnh (Ấn Độ) Pvt. Ltd., đang có một cơ sở được WHO-GMP phê duyệt tại Bhosari MIDC, Pune, Maharashtra, Ấn Độ.

Nhà máy này nằm trong khu vực của Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Maharashtra (MIDC) không có ô nhiễm tạo ra các ngành công nghiệp nằm gần đó. Các ngành công nghiệp liền kề được ngăn cách bởi các bức tường ghép.

Khu vực này có diện tích 2592,84 m2. Diện tích xây dựng là 2366,80 m2. Tòa nhà được chia thành các phần Máy tính bảng, Viên nang & Chất lỏng cùng với các bộ phận dịch vụ đầy đủ như Kiểm soát chất lượng, Cửa hàng, Bảo trì & Nhân sự.