CTCP SX&TM HỒNG BÀNG

Quá trình hoạt động và phát triển

– Định hướng hoạt động ban đầu: Thành lập Công ty sản xuất và thương mại hợp tác trong nước và quốc tế về Thực phẩm chức năng

– Ngày 31/10/2014: Chi nhánh Hồng Bàng tại Phú Thọ được thành lập

– Đến năm 2015: Định hướng chính về sự phát triển của công ty là sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, các sản phẩm hóa mỹ phẩm

– Tháng 4/2016: Nhà máy sản xuất của Hồng Bàng tại Chi nhánh Phú Thọ chính thức đi vào hoạt động.

Sản phẩm

– Năm 2008 có 5 sản phẩm: Hộ Tạng Đường, Ích Tâm Khang, Phụ Bì Khang, Minh Nhãn Khang, Hòa Hãn Linh.

– Năm 2010 có 15 sản phẩm: Kim Đởm Khang, Ỷ Lan, Nữ Vương, Linh Tự Đan

– Năm 2013 có 23 sản phẩm:  Explaq, Azacné.

– Năm 2015 có 30 sản phẩm: Hộ Trí Vương, Gel Su bạc, Kem đánh răng Vsmile.

Nhân sự

– Năm 2008 có gần 20 cán bộ nhân viên (chưa có nhà máy, chi nhánh).

– Từ năm 2010 đến 2015: Nhân sự ổn định và duy trì ở mức trên 30 cán bộ nhân viên

– Đến năm 2016: Tổng số cán bộ công nhân viên giữ ở mức gần 80 người.