CT Laboratorio Farmaceutico

Được thành lập tại Sanremo Ý vào năm 1946, ngay từ những ngày đầu thành lập, Laboratorio Farmaceutico CT Srl đã cho thấy một thiên hướng mạnh mẽ trong việc phát triển sản phẩm mới cho thị trường Dược phẩm.

Nhiều loại sản phẩm dược phẩm đã được phát triển bởi Laboratorio Farmposeico CT Srl và tiếp thị trên toàn thế giới. Kết quả từ nhiệm vụ này cho hoạt động nghiên cứu là Alcover ©, một sản phẩm đã trở thành cột mốc quan trọng trong 10 năm qua trong việc điều trị chứng nghiện rượu.

Ngày nay, công ty Laboratorio Farmaceutico CT Srl với tổng diện tích 10.000m2 nhà máy sản xuất và phòng thí nghiệm nghiên cứu vẫn đầu tư và thu được kết quả điều trị nghiện rượu.