Coopération Pharmaceutique Francaise

Coopération Pharmaceutique Francaise cung cấp các sản phẩm dược phẩm. Công ty cung cấp thuốc tiêm, thiết bị y tế, nguyên liệu thô cho các chế phẩm theo toa và phụ kiện. Coopération Pharmaceutique Francaise phục vụ dược sĩ, bệnh viện và phòng khám trên toàn thế giới.