Contec - Chine

Contec là nhà sản xuất thiết bị điện tử và tích hợp hệ thống toàn cầu. Chúng tôi chuyên về điện toán nhúng, tự động hóa công nghiệp và công nghệ truyền thông M2M / IoT. Các sản phẩm của chúng tôi được sử dụng trên khắp thế giới trong tự động hóa nhà máy, giao thông vận tải, y tế và khoa học đời sống, robot, an ninh, năng lượng, chính phủ và hơn thế nữa.