Công ty TNHH U.S PHAR

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
Mã số thuế: 0312488216
Ngày cấp giấy phép: 03/10/2013
Ngày hoạt động: 03/10/2013 (Đã hoạt động 8 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động